יש מקום להשאיר עגלה? תיק?

לצורך אפסון חפצים, לרבות עגלות יד, נפעיל במהלך הכנס חדר לשמירת חפצים בחינם, שיפעל לאורך שני ימי הכנס בין 10:00 ל-23:00. לא יתאפשר להשאיר ציוד מעבר לשעות הפעילות. לפרטים נוספים על אפסון החפצים